ช่องทางให้คำปรึกษา
  • FOREIGNER
ช่องทางให้คำปรึกษา (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ภายในประเทศญี่ปุ่น)
For foreign residents of Japan

  • TOP>
  • ช่องทางให้คำปรึกษา (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ภายในประเทศญี่ปุ่น) For foreign residents of Japan

[เกี่ยวกับบริการของช่องทางให้คำปรึกษาภายใต้ผลกระทบจากการแพร่กระจายของโควิด-19]
○ เกี่ยวกับช่องทางให้คำปรึกษาสำหรับบุคลากรชาวต่างชาติทุกท่าน
ขณะนี้ ทั้งเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวและช่องทางให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ยังดำเนินการตามปกติ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของช่องทางให้คำปรึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้ผลกระทบจากการแพร่กระจายของโควิด-19

ภาพรวม

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมได้ดำเนินงานระบบการรับ "ชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางแบบที่ 1" (ต่อไปนี้เรียกว่า "ชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทาง") เข้าทำงานใน 3 สาขาการผลิต ได้แก่ (1) สาขาอุตสาหกรรมวัสดุโลหะขึ้นรูป, (2) สาขาการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม, (3) สาขาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / ข้อมูล ดังนั้นจึงได้จัดตั้งเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาทั่วประเทศสำหรับบุคลากรชาวต่างชาติทุกท่านที่ถือหรือกำลังพิจารณาที่จะขอสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทางแบบที่ 1 ในสาขาดังกล่าว

เกี่ยวกับช่องทางให้คำปรึกษาสำหรับบุคลากรชาวต่างชาติทุกท่าน

ตอบคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนในด้านชีวิตประจำวัน และระบบการรับบุคลากรชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางใน 3 สาขาการผลิต
* กรณีที่ท่านเป็นชาวต่างชาติ (ท่านที่ไม่ได้พำนักอยู่ด้วยทักษะเฉพาะทางแบบที่ 1) ผู้ซึ่งดำเนินการสนับสนุนด้านต่างๆ ในบริษัทที่รับเข้าทำงานหรือหน่วยงานสนับสนุนการลงทะเบียน ฯลฯและมีเรื่องต้องการปรึกษา โปรดติดต่อไปยัง"ช่องทางให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการภายในประเทศ"

ช่องทางให้คำปรึกษาสำหรับบุคลากรชาวต่างชาติเกี่ยวกับบุคลากรชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางอุตสาหกรรมการผลิต

ผู้ดำเนินการ JTB Corporation (Shinjuku Second Business Division)
วัน-เวลาที่ให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 10.00-17.30 น. (ดำเนินการตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดจะรับเฉพาะคำถามเท่านั้น และจะได้ให้คำตอบในภายหลัง)
ภาษาที่ให้บริการ ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน / ภาษาเวียดนาม / ภาษาอินโดนีเซียและภาษาไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 03-6743-2787

ช่องทางติดต่อด้านล่างนี้รับปรึกษาแบบพูดคุยตัวต่อตัวด้วย หากท่านมีความประสงค์
กรุณาจองล่วงหน้าโดยติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุด้านบน
โปรดทราบว่าหากไม่จองล่วงหน้าจะไม่สามารถให้คำปรึกษาได้
ภาษาที่รองรับได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาไทย
*ล่ามจะให้ความช่วยเหลือด้านภาษาผ่านทางโทรศัพท์
NEW
ปี 2021 เราจะจัดตั้งช่องทางติดต่อออนไลน์ตามเวลาทำการของช่องทางปรึกษาที่ระบุด้านบน
เรารับปรึกษาแบบพูดคุยตัวต่อตัวผ่านทางออนไลน์จากทั่วประเทศญี่ปุ่น
กรุณาจองเวลาปรึกษาล่วงหน้าโดยติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุข้างต้น
*เราจะใช้งาน Microsoft Teams ในการพูดคุยผ่านทางออนไลน์
*ล่ามจะให้ความช่วยเหลือด้านภาษาโดยจะเข้าร่วมการพูดคุยผ่ายทางโทรศัพท์เท่านั้น

รายการช่องทางติดต่อแบบพูดคุยตัวต่อตัว (จันทร์-ศุกร์ 10:00-17:30 (ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดสิ้นปี-ปีใหม่))

ภูมิภาค ชื่อสำนักงานของ JTB ที่อยู่
เขตชินจูกุ ฝ่ายกิจการที่ 2 ชินจูกุ อาคารชินจูกุ มิตซุย บิลดิ้ง ชั้น 26, 2-1-1 นิชิชินจูกุ เขตชินจูกุ กรุงโตเกียว
เมืองซัปโปโร ฝ่ายกิจการฮอกไกโด อาคารเออร์บันเน็ต ซัปโปโร บิลดิ้ง ชั้น 8, 6-1-2 คิตะ 1 โจ นิชิ เขตชูโอ เมืองซัปโปโร ฮอกไกโด
เมืองเซนได สาขาเซนได อาคารเมจิ ยาซุดะ เซเม บิลดิ้ง ชั้น 4, 1-4-1 โอมะจิ เขตอาโอบะ เมืองเซนได จังหวัดมิยางิ
เมืองโยโกฮามะ สาขาโยโกฮามะ อาคารยาซุดะ บิลดิ้งที่ 6 ชั้น 6, 3-29-1 สึรุยะโจ เขตคานางาวะ เมืองโยโกฮามะ จังหวัดคานางาวะ
เมืองนาโกย่า ฝ่ายกิจการนาโกย่า อาคารโกลบอลเกต ชั้น 6, 4-60-12 ฮิระอิเกะโจ เขตนากามุระ เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ
เมืองคานาซาวะ สาขาคานาซาวะ อาคาร KS บิลดิ้ง ชั้น 1, 30 ชิโมะสึสึมิโจ เมืองคานาซาวะ จังหวัดอิชิคาวะ
เมืองโอซาก้า ฝ่ายกิจการที่ 3 โอซาก้า อาคาร MPR ฮมมะจิ ชั้น 11, 3-1-8 มินามิคิวโฮจิมะจิ เขตชูโอ เมืองโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า
เมืองฮิโรชิม่า สาขาฮิโรชิม่า อาคารคามิยะโจ บิลดิ้ง ชั้น 2, 2-2-2 คามิยะโจ เขตนากะ เมืองฮิโรชิม่า จังหวัดฮิโรชิม่า
เมืองทาคามัตสึ สาขาทาคามัตสึ อาคาร JTB ทาคามัตสึ บิลดิ้ง ชั้น 2, 7-6 คาจิยะมะจิ เมืองทาคามัตสึ จังหวัดคางาวะ
เมืองฟุกุโอกะ สาขาฟุกุโอกะ อาคารชิน KBC บิลดิ้ง ชั้น 2, 1-1-35 นางาฮามะ เขตชูโอ เมืองฟุกุโอกะ จังหวัดฟุกุโอกะ

รายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท JTB Corporation จำกัด ได้เปิดช่องทางให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการสนับสนุนการรับบุคลากรต่างชาติในอุตสาหกรรมการผลิต" ของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
สำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเราจะดำเนินการจัดการอย่างเหมาะสมตามนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท Mitsubishi UFJ Research and Consulting และจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของช่องทางให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น
โปรดใช้บริการเว็บไซต์หลังจากที่ท่านยินยอมตามข้างต้นแล้ว

เอกสารอ้างอิง